Spørretimespørsmål fra Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A) til finansministeren

Datert: 29.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A)

Spørsmål

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland (A): "Det har i media vært en del oppmerksomhet rundt kraftverksbeskatningen.

Hvordan er fremdriftsplanen for Regjeringens arbeid med kraftverks- beskatningen?"


Les hele debatten