Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til finansministeren

Datert: 30.04.1991
Besvart: 08.05.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Hjertelotteriet Strax står i dag i fare for å bli utkonkurrert av statens Flax-lotteri og dermed tape millioninntekter til viktig hjerte- forskning i Norge.

Kan statsråden tenke seg å fjerne Flax-lotteriet eller stille de frivillige organisasjoner på lik linje med hensyn til pengepremier?"


Les hele debatten