Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til finansministeren

Datert: 02.05.1991
Besvart: 08.05.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Ifølgje media er det over 8 500 langtidsledige personar under 25 år her i landet.

Kan reduksjon av arbeidsgiveravgifta for denne aldergruppa vera eit middel til å få fleire unge i arbeid?"


Les hele debatten