Spørretimespørsmål fra Inger Dag (SV) til olje- og energiministeren

Datert: 26.04.1991
Besvart: 15.05.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Norges vassdrags- og energiverk har nå til behandling 3-4 søknader om stenging av lakseelver for å hindre syk fisk adgang til gyteelver. Slike inngrep vil hindre villaks i å gå opp i elvene, og villaksstammer kan dø ut i løpet av 3-5 år. I dag behandles stengingen etter vassdragsloven, og ikke etter lakseloven.

Vil statsråden sørge for at søknadene ikke blir imøtekommet før nytt lovverk er vedtatt?"


Les hele debatten