Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til justisministeren

Datert: 07.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): "I spørretimen 10. april 1991 svarte finansministeren på spørsmål fra undertegnede at toll- og polititjenestemenn ikke hadde handlet avgiftsfri alkohol lovstridig i slappkistene om bord i fergene som trafikkerer mellom Kristiansand og utlandet. Lederen for det særskilte etterforskningsorganet, byrettsdommer Bjørnestad, konstaterer at handelen har vært straffbar.

Hvilke av de ovennevnte syn deler justisministeren, og vil dette få disiplinære følger for de involverte tjenestemenn?"


Les hele debatten