Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 10.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "TrioVing A/S ble etter prisrådsdom tvunget til særbehandling av en erkekonkurrent. Dommen gjør det gunstigere å produsere utenfor Norge hvis man ønsker å konkurrere på det norske marked, enn å være norsk produsent. Utlendinger står friere i valg av distributører og pris/rabatt i en konkurransesituasjon som kan bety tap av arbeidsplasser i Norge.

Hva vil statsråden foreta seg for at en slik form for omvendt proteksjonisme skal unngås?"


Les hele debatten