Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 08.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "En bred og allsidig informasjon om abortspørsmålet må gis prioritet.

Hva kan gjøres for at informasjonsfilmen "Levende liv" gis statlig støtte til bruk i skoleverket?"


Les hele debatten