Spørretimespørsmål fra Dag C. Weberg (H) til kulturministeren

Datert: 07.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Dag C. Weberg (H)

Spørsmål

Dag C. Weberg (H): "OL-94 A/S skal ha en vedtektsfestet innsyns- og revisjonsrett for Riksrevisjonen, og har i tillegg godkjent ekstern revisjon og et eget internt kontrollsystem.

Er det riktig at Kulturdepartementet i tillegg til dette nå etablerer en egen kontroll- og innsynsgruppe på 12-15 personer, står i så fall en slik ressursanvendelse i forhold til de reelle kontrollbehov, og hvilke begrens- ninger vil dette legge på en nødvendig beslutningsprosess i OL-selskapene?"


Les hele debatten