Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til kulturministeren

Datert: 08.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av kulturminister Åse Kleveland

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Når statsetater orsakar seg for at dei ikkje fylgjer mållova, hevdar dei ofte at dei ikkje har tilsette som kan skrive nynorsk. Alle stats- tilsette i embets- og statstenestepostar der skriftleg utforming høyrer med, pliktar å nytte begge målformene, difor bør kravet til nynorskkunnskapar innskjerpast.

Vil statsråden syte for at slikt krav vert innteke i alle stillings- utlysingar?"


Les hele debatten