Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til bistandsministeren

Datert: 08.05.1991
Besvart: 15.05.1991 av bistandsminister Grete Faremo

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Flomkatastrofen i Bangladesh har avstedkommet umenneskelige lidelser og behov for omgående og omfattende krisehjelp.

Vil statsråden sørge for å omdisponere ubrukte midler beregnet på prosjekter i India og Pakistan til å redde liv og hindre lidelser for de katastroferammede i Bangladesh?"


Les hele debatten