Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Datert: 13.05.1991
Besvart: 22.05.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Det er døme på at diabetikarar ynskjer å avtene fyrstegongsteneste, men at dei vert avviste.

Vil forsvarsministeren ta initiativ til å justere regelverket slik at dette vert mogeleg?"


Les hele debatten