Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 16.05.1991
Besvart: 22.05.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Arbeidsformidlingen i Oslo er organisert i 4 distriktsarbeidskontorer, som til sammen betjener byens drøyt 450 000 innbyggere. Organiseringen i så store distrikter vanskeliggjør et nært og nødvendig samarbeid mellom arbeidsformidling, trygdeetat og bydelenes sosialtjeneste.

Vil arbeids- og administrasjonsministeren ta initiativ til en desent- ralisering av Arbeidsformidlingen i Oslo, for eksempel etter modell av trygdeetaten?"


Les hele debatten