Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 14.05.1991
Besvart: 22.05.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Norsk Pasientforening, den eneste frittstående klageinstans norske pasienter for tiden har, må legge ned driften fra 1. juli 1991 på grunn av manglende driftstilskudd.

Vil statsråden umiddelbart ta initiativ til at Norsk Pasientforening kan opprettholde driften utover 1. juli 1991 og frem til et eventuelt annet frittstående klageorgan overtar funksjonen?"


Les hele debatten