Spørretimespørsmål fra Harald Løbak Thoresen (A) til olje- og energiministeren

Datert: 24.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Harald Løbak Thoresen (A)

Spørsmål

Harald Løbak Thoresen (A): "Glommen og Laagens Brukseierforening fikk reguleringskonsesjon for Øyeren i 1934. Konsesjonen utløp i 1984. Det ble søkt om fornyet konsesjon i 1982. Praktisering av tappereglementet berører Nordens største innlands- delta og det rike plante- og dyrelivet som finnes der.

Når vil Olje- og energidepartementet ferdigbehandle konsesjons- søknaden?"


Les hele debatten