Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 16.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Mye tyder på at Statens pristilsyn kan bli nedlagt, med overflytting av ressurser fra pristilsynet til arbeidsmarkedsetaten uten at noen vil overta arbeidsoppgaver og kompetanse. Pristilsynets viktigste oppgave er å sørge for effektive markeder og effektiv konkurranse ved kontroll av forbud mot prissamarbeid.

Vil statsråden medvirke slik at innsatsen ikke svekkes på dette området?"


Les hele debatten