Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til landbruksministeren

Datert: 24.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Landbruksdepartementet har grepet inn i salget av gården Daling Vestre i Levanger. I strid med hva den lokale landbruksnemnd og fylkes- landbruksstyret har anbefalt, hevder departementet at gården, som består av ca 155 dekar fulldyrket jord og 745 dekar produktiv skog, ikke kan bestå som selvstendig bruk.

Kan landbruksministeren antyde hva nedre grense for jord- og skogareal vil være for bruk i dette området i framtida?"


Les hele debatten