Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til miljøvernministeren

Datert: 24.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norsk Fett- & Limindustri A/S avdeling på Mogreina vil, slik moder- bedriften i Fredrikstad har forstått, bli nektet konsesjon for utslipp fra 1. juli 1991. Forutsatt at bedriften ikke pålegges strengere vilkår enn konkurrenter under motsvarende forhold, er man innstilt på å følge eventuelt skjerpede krav fra Statens forurensningstilsyn og investere i de mest moderne renseanlegg både på luft- og vannsiden.

Vil statsråden ta et initiativ slik at videre drift sikres?"


Les hele debatten