Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 21.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "I Budsjett-innst. S. nr. 12 for 1990-91 ber en enstemmig kirke- og undervisningskomite om at en god del av de nye forsker- og rekrutterings- stillingene for 1991 kanaliseres inn i høyskolesystemet.

Hvordan er stillingene fordelt?"


Les hele debatten