Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Kyrkje-, utdannings- og forskningsdepartementet skipa i april 1991 til ein konferanse om verdiformidling i skulen.

Korleis vil departementet fylgja opp dette arbeidet?"


Les hele debatten