Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 24.05.1991
Besvart: 29.05.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Sogn Jord- og Hagebruksskule er Norges eneste "rene" økologiske landbruksskole med 256% oversøking de siste tre åra. Nåværende støtte- ordninger utløper 1. august 1992. Skolens økonomiske framtid er usikker.

Hva vil departementet i samarbeid med lokale myndigheter gjøre for å sikre at denne nasjonalt verdifulle økologiske opplæring får en framtid, og hvordan vurderer departementet forslagene fra Vestlandforsking for skolen?"


Les hele debatten