Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til olje- og energiministeren

Datert: 28.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av olje- og energiminister Finn Kristensen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Ifølge NRK Dagsnytt den 28. mai 1991 ble det opplyst at Mongstad- raffineriet må bygges om for 1-2 milliarder kroner for å imøtekomme nye miljøkrav.

Kan statsråden orientere om hvilke momenter som medfører at situasjonen for Mongstad-raffineriet er så radikalt endret, fra mitt forrige spørsmål om saken den 25. april 1990 til i dag?"


Les hele debatten