Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til forsvarsministeren

Datert: 28.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Årøya i Lyngenfjorden i Troms har gjennom generasjoner vært møtested for fjordfiskere og et populært rekreasjonsområde for lokalbefolkninga. I 1970-åra kjøpte Forsvaret øya og stengte den for almennheten. Helt siden den gang har det vært et sterkt ønske om at Forsvaret skal lempe på restriksjonene slik at øya igjen skal åpnes for almenn ferdsel/begrenset almenn ferdsel.

Kan statsråden gå inn for en slik positiv løsning for befolkninga i området?"


Les hele debatten