Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til forsvarsministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Dersom ein gut i sine første ungdomsår har brukt narkotiske stoff, men har sona og er heilt rehabilitert, vert han likevel nekta å avtene verneplikta. For somme kjennest dette som ei livslang straff. Dette verkar lite menneskjeleg i eit samfunn som har gamle kristne og humanistiske tradisjonar.

Meiner statsråden desse unge bør få ein sjanse til å starte på nytt?"


Les hele debatten