Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av arbeids- og administrasjonsminister Tove Strand

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Norske håndverkere og entreprenører med oppdrag i Sverige har i flere år vært utsatt for maktovergrep fra svensk fagbevegelse. Norske bedrifter utsettes for dobbel avgiftsbetaling som medfører at svenske bedrifter tilgodeses i en konkurransesituasjon og norske arbeidsplasser tapes.

Vil statsråden ta et initiativ slik at denne formen for proteksjonisme kan bringes til opphør?"


Les hele debatten