Spørretimespørsmål fra Ragnhild Barland (A) til justisministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Ragnhild Barland (A)

Spørsmål

Ragnhild Barland (A): "I Trøndelag og på Nord-Møre skal det utprøves en ordning med "naturpoliti".

Vil statsråden følge forsøket, slik at det kan utvides dersom det viser seg å være vellykket?"


Les hele debatten