Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til justisministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Norge har utvikla seg til å verta eit fleirkulturelt samfunn. Det er viktig at politiet representerar alle grupper i samfunnet vårt.

Vil justisministeren føreta seg noko for å auka inntaket av personar med innvandrarbakgrunn, ved Politiskulen?"


Les hele debatten