Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til justisministeren

Datert: 31.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av justisminister Kari Gjesteby

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "Det ble i første kvartal 1991 avsagt 161 samfunnstjenestedommer. Departementets uttrykkelige målsetting for antall samfunnstjenestedommer i 1991 er 1 000.

Hva mener justisministeren er grunnene til at det er idømt så få samfunnstjenestedommer, og hva vil justisministeren gjøre for at målsettinga skal kunne oppfylles?"


Les hele debatten