Spørretimespørsmål fra Rolf Ketil Bjørn (SV) til fiskeriministeren

Datert: 28.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Rolf Ketil Bjørn (SV)

Spørsmål

Rolf Ketil Bjørn (SV): "Byggingen av molo i Reinfjord, Kvænangen i Troms, har utviklet seg til å bli en skandale for Statens Kystverk og en tragedie for bygdesamfunnet i Reinfjord. Millioner kroner av samfunnets midler er brukt uten at bygdas berettigede behov for molo er løst.

Hva vil statsråden gjøre for å rydde opp i saken og sørge for at moloen blir fullført?"


Les hele debatten