Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til næringsministeren

Datert: 29.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av næringsminister Ole Knapp

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Fra sovjetisk side antydes det nå forsinkelser av renseprosessen i Nikel, noe som vil ha store miljømessige konsekvenser. En renseavtale vil også kunne gi norsk industri store muligheter, ikke minst regionalt.

Vil myndighetene gå inn med større økonomisk støtte slik at den norsk/ finske løsningen blir valgt, og vil Næringsdepartementet ta et konkret ansvar for å følge opp de næringspolitiske sider, slik at norske interesser ikke faller ut av prosjektet?"


Les hele debatten