Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til næringsministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av næringsminister Ole Knapp

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Stortinget vedtok sommeren 1988 å stoppe driften ved Norsk Koksverk A/S og avvikle selskapet. Det ble vedtatt en førtidspensjonering for de ansatte som på avviklingstidspunktet fylte 60 år. 10-20 personer var i arbeid til 31. mai 1990. I denne perioden fylte 3 arbeidere 60 år. De kommer ikke inn under pensjonsordningen.

Er dette rimelig, og hva vil eventuelt statsråden gjøre?"


Les hele debatten