Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til samferdselsministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Gjennom avisoppslag er det skapt forvirring omkring NSBs planer for dobbeltspor mellom Ski og Moss.

Kan samferdselsministeren bekrefte at dobbeltsporet ikke vil bli forsinket på grunn av de nye vurderinger som nå blir gjort?"


Les hele debatten