Spørretimespørsmål fra Finn Thoresen (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Finn Thoresen (Uav)

Spørsmål

Finn Thoresen (FrP): "Sogneprest Ragnar Andersen i Kvæfjord i Troms har med sin bibeltro forkynnelse pådratt seg kritikk og irritasjon fra mange i sognet som misliker prestens konsekvente holdning.

Mener statsråden at prester som ikke følger folkeflertallets mest populære synspunkter bør være gjenstand for disiplinære forføyninger som for eksempel å bli fratatt sin stilling?"


Les hele debatten