Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til finansministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "Krisen i de norske finansinstitusjonene må forventes å vare i lengre tid og det skaper problemer for næringslivet, spesielt mindre bedrifter i en oppbyggingsfase.

Hva vil Regjeringen gjøre for å sikre næringslivet risikokapital og spesielt tilgangen på dette til mindre bedrifter under etablering, eller bedrifter som er i midlertidige likviditetsproblemer?"


Les hele debatten