Spørretimespørsmål fra Åshild Hauan (A) til samferdselsministeren

Datert: 30.05.1991
Besvart: 05.06.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Åshild Hauan (A)

Spørsmål

Åshild Hauan (A): "Etter møtet i Samferdselsdepartementet om hurtigrutas framtid kommer direktør Øverås i Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab A/S i Lofotposten 29. mai 1991 med en del påstander: "Aldri har vi opplevd en mer detaljert statsstyring enn nå", og at møtet var totalt mislykket. Det påstås også at det forlanges en nøyaktig bedriftsøkonomisk plan helt til år 2001.

Hva er situasjonen, og hva er framtidsplanen?"


Les hele debatten