Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Datert: 02.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av fiskeriminister Oddrunn Pettersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Leka kommune har brukt omfattende ressurser for å sikre at oppdretts- anlegg kan drives videre i kommunen i framtiden, med blant annet medvirk- ning til etablering av nye eierselskap og nødvendig ny lokalisering for konkursrammet anlegg. Imidlertid har fiskerisjefen skapt tvil om hvorvidt konsesjon for konkursrammet anlegg vil bli tildelt selskap i kommuen.

Tilsier ikke intensjonene i konsesjonstildelingen og loven at konkurs- rammet anlegg bør reetableres i samme kommune?"


Les hele debatten