Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 02.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Utkast til verneplan for barskog i Midt-Norge bandlegg eit totalt areal på 494 000 da. Av dette er ca 100 000 da produktiv skog.

Er det i tråd med dei retningslinene som er opptrekt av Regjeringa og som var diskutert i Stortinget, å bandlegge så store areal i tillegg til dei produktive skogareala?"


Les hele debatten