Spørretimespørsmål fra Jens Marcussen (FrP) til kommunalministeren

Datert: 02.10.1991
Fremsatt av: Jan W. Nævestad (FrP)
Besvart: 09.10.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Jens Marcussen (FrP)

Spørsmål

Jens Marcussen (FrP): "Den veletablerte bedriften Glasshytta A/S i Tvedestrand står i fare for å bli nedlagt 10. oktober 1991 på grunn av naboklage over en minimal støyverdi som vanskelig kan måles.

Vil statsråden straks medvirke til å få fastsatt en støyverdi som bedriften kan leve med?" (Tatt opp av Jan W. Nævestad)


Les hele debatten