Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til kommunalministeren

Datert: 04.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Statoil skal bygge et forskningssenter på Rotvoll i Trondheim.

Vil miljøvernministeren pålegge Statoil å legge tilhørende parkerings- plasser under bygningsmassen, slik at minst mulig av det verdifulle kulturlandskapet blir tatt i bruk til utbyggingsformål?" (Trukket)


Les hele debatten