Spørretimespørsmål fra Thea Knutzen (H) til sosialministeren

Datert: 02.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "Regionsykehuset i Trondheim har foreslått at leger derfra skal nytte ledig kapasitet ved Røros sykehus til å operere pasienter med rygglidelser. Når Sosialdepartementet avslår dette i brev av 27. august 1991, oppfattes det å være i strid med forslag bifalt av Stortinget høsten 1990 om bruk av folketrygdmidler til kjøp av behandlingskapasitet.

Vil sosialministeren av hensyn til pasientene endre departementets avslag?"


Les hele debatten