Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til sosialministeren

Datert: 02.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Ifølge Agderposten 26. september 1991 betaler høreapparatbrukere bare i Aust-Agder rundt 1 mill. kroner pr. år i miljøavgift for batterier som må skiftes en til to ganger pr. uke. Avgiften er kr 3,60 uansett batteri- størrelse.

Synes statsråden det er rimelig at disse menneskene skal belastes med en slik avgift?" (Trukket)


Les hele debatten