Spørretimespørsmål fra Sigurd Holemark (H) til finansministeren

Datert: 02.10.1991
Fremsatt av: Kjellaug Nakkim (H)
Besvart: 09.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Sigurd Holemark (H)

Spørsmål

Sigurd Holemark (H): "Spørsmålet om delvis fritak for el-avgift i 4. kvartal i år har vært reist.

På bakgrunn av finansministerens positive uttalelse i valgkampen, vil Regjeringen fremme forslag om fritak for 4. kvartal?" (Tatt opp av Kjellaug Nakkim)


Les hele debatten