Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til finansministeren

Datert: 02.10.1991
Besvart: 09.10.1991 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Sandefjord kommune har på dispensasjon foretatt sitt skatteregnskap i egen regi siden 1981, etter meget effektive og rasjonelle data-assisterte metoder.

Vil finansministeren, på bakgrunn av de gode erfaringer og kostnads- effektive driftsformer som er lagt for dagen, tillate Sandefjord kommune fortsatt å kjøre sitt eget skatteregnskap?"


Les hele debatten