Spørretimespørsmål fra Arild Hiim (H) til kommunalministeren

Datert: 04.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Skattesvikt har ført til problemer for mange kommuner og fylkes- kommuner. For Buskerud fylkeskommune, som har største delen av sine inntekter som skatteinntekter, skaper skattesvikten særlig store problemer.

Vil kommunalministeren bidra til å rette opp dette misforhold ved fordelingen av den del av overføringene til fylkeskommunene som foretas etter skjønn?"


Les hele debatten