Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til kommunalministeren

Datert: 09.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av kommunalminister Kjell Borgen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Husflid er i dag en typisk distriktsnæring. Derfor ble Kompetanse- senteret for husflid lokalisert til Røros. Mye tyder på at hovedtyngden av aktiviteten likevel bygges opp i Oslo.

Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at de forutsetningene som lå til grunn for opprettelsen av husflidssenteret, blir ivaretatt?"


Les hele debatten