Spørretimespørsmål fra Peder I. Ramsrud (FrP) til landbruksministeren

Datert: 10.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Peder I. Ramsrud (FrP)

Spørsmål

Peder I. Ramsrud (FrP): "Robert Kristian Kaspersen fra Malvik arvet i 1983 en liten eiendom i Nærøy etter sin onkel. Eiendommen har vært i slekten i ca 200 år. Kaspersen kan ikke bosette seg i Nærøy enda, på grunn av sin stilling i Fokus Bank. Naboer leier for tiden eiendommen og ønsker å fortsette leie- forholdet.

Hva vil statsråden gjøre for at Kaspersen skal få konsesjon på denne eiendommen?"


Les hele debatten