Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 11.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Effektivitetskravet i sjølrekrutterende kjøttproduksjon er høgt, med den følge at dyretallet pr. årsverk blir høgt. Dette slår negativt ut for bruk i distrikt der forholda ligger til rette for grovforproduksjon. I grovforsone 3 tilsier effektivitetskravet et grovforareal på omlag 300 dekar.

Vil landbruksministeren i de kommende jordbruksoppgjør vurdere justeringer av effektivitetskravet for denne produksjonen?"


Les hele debatten