Spørretimespørsmål fra Per Arne Skomsø (SV) til samferdselsministeren

Datert: 11.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av samferdselsminister Kjell Opseth

Per Arne Skomsø (SV)

Spørsmål

Per Arne Skomsø (SV): "Fastlandssambandet KRIFAST blir ferdig i august/september 1992. Men også etter denne datoen vil ferjesambandet Angvik/Tingvoll ha stor betydning for folk i dette distriktet.

Vil samferdselsministeren ta initiativ til forlenga drift, eventuelt prøvedrift, på dette sambandet etter opninga av KRIFAST?"


Les hele debatten