Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til miljøvernministeren

Datert: 11.10.1991
Besvart: 16.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Ifølge Forbrukerrapporten nr. 8/91, finnes i Norge ingen begrensninger for bruk av det kreftfremkallende og allergi/ekseminduserende stoffet formaldehyd i klær, mens andre land opererer med forbud eller maksimums- grenser.

Mener miljøministeren tiden er inne for at formaldehydimpregnerte tekstiler i det minste blir merket, og at det blir satt maksimal- grenser for innhold i ulike typer klær og tekstiler også i vårt land?"


Les hele debatten