Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 07.10.1991
Spørsmålet er trukket tilbake

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "For fleire år sidan la Miljøverndepartementet fram forslag til retningslinjer for støygrenser rundt skytebanar, som er uakseptable både for Forsvaret og Det frivillige skyttervesenet. Saka er purra på fleire gonger i Stortinget. I april 1991 sa miljøvernministeren at han tok sikte på ei avklåring før sumarferien.

Kor står saka no?" (Trukket)


Les hele debatten