Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 10.10.1991
Fremsatt av: Ragnhild Queseth Haarstad (Sp)
Besvart: 23.10.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Den senere tid har vi sett eksempler på at miljøvernministeren/ Regjeringen har unnlatt å bruke sin mulighet til å kreve konsekvens- analyser ved store byggeprosjekter.

Mener miljøvernministeren at nåværende praksis er god nok i forhold til kravet om bærekraftig utvikling og intensjonene i plan- og bygnings- loven?" (Tatt opp av Ragnhild Queseth Haarstad)


Les hele debatten